Et troverdighetstyranni? 

Igjen er det landets øverste makt som blir gjenstand for min demokratiske bekymring. Det synes som denne regjeringen bygger ned demokratiet og demokratiske prinsipper, og i det under omtalte tema, statsministeren, som gjør merkelig ting. Det er beklagelig for inntrykket av seriøsiteten ved disse blogginnleggene mine, da det kan virke som at jeg vil «ta» Read More…

Varsling er demokratiets hensikt

I denne artikkelen om «varsling» benyttes antikkens kunnskap om kulturdannelse. Judaspenger: Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm vil premiere varslerne fordi de kommer med viktig kunnskap for sak, sannhet og samfunn (DN 30.03.17). Wiersholm har gjennomgått varslersakene i den såkalte «Monika-saken» i Bergen. Det er når det er farlig å snakke at den viktigste kunnskapen Read More…