Varsling er demokratiets hensikt

I denne artikkelen om «varsling» benyttes antikkens kunnskap om kulturdannelse. Judaspenger: Advokat Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm vil premiere varslerne fordi de kommer med viktig kunnskap for sak, sannhet og samfunn (DN 30.03.17). Wiersholm har gjennomgått varslersakene i den såkalte «Monika-saken» i Bergen. Det er når det er farlig å snakke at den viktigste kunnskapen Read More…