For bedrifter

En utfordring alle bedrifter støter på er behovet for mer kunnskap, kunnskapsøkning og spredning av kunnskap. Dette for å være konkurransedyktig og for tilpasning av produkter, og utvikling.
Grunnlaget for en ønsket utvikling finnes i bedriften. Det er den som opplever manglene, og de ansatte som kan finne løsningene. Til dette kreves holdninger og kunnskap, som alle kjenner.