Foredrag

 «Enhver forbedring av det menneskelige må begynne med kunnskap om det menneskelige.»   – Bertrand Russell

Foredragene som tilbys tar utgangspunkt i antikken for å gi forståelse om god kommunikasjons-kultur for samfunn, organisasjon og utvikling. Det knyttes så mot moderne tenkning, teori og eksempler. Alle foredrag kobles opp mot samtidskunnskap. Om ønsket kan elementene i de forskjellige foredragene blandes.

 • Kommunikasjon, kultur og ledelse
 • Politikk og organisasjon
 • Skole, demokrati og undervisning: Se under «Skoletilbud» hvor foredrag holdt i videregående skole ligger.

Her er et eksempel på presentasjon, på Litteraturhuset i Bergen, 15.03.18. Trykk:Litteraturhuset PP

Trykk: https://www.linkedin.com/pulse/litteraturhuset-150318-1900-2000-anders-p-petersen/

Kommunikasjon, kultur og ledelse

Kommunikasjon og utvikling

«Hva er utvikling, og utviklingens kraft?

145 min inkl. pause
I dette foredraget presenteres utviklingsstruktur i kommunikasjon, i individ, og i produkt og kultur. På en oversiktlig og enkel måte presenteres utviklingens universelle struktur. Med bruk av eksempler fra antikken og hvordan de lyktes i å danne vår kulturelle vugge kobles det hele opp til tema innen ledelse, medvirkning og kloke løsninger.

 • Utdeling av tekster.
 • Å ikke kunne snakke; utgangspunkt for utvikling av demokratiet.
 • Å snakke; utvikling av individ, samfunn og den vestlige kultur.
 • Vekst og utvikling; ideer dannes, spres og nye ideer dannes. Individets betydning.

Pause

 • Tillit og mistillit. Lederrolle og de øvrige roller.
 • «Varsling», en falittsituasjon.
 • Fundamental forankring.

 

«Kulturell utvikling og kommunikasjonsprinsipper i antikkens athenske demokrati, kommunikasjon og holdninger -relevans for vår tid»

145 minutter, inkl. pause
Hvordan ble det athenske demokratiet den sterke byen, og den beste byen å bo?

 • Utdeling av tekster.
 • Først presenteres konseptet;
  • hensikten og strukturen i utviklingskommunikasjons-tenkning og praksis.
  • parrhesia; saklig fri tale.
  • fra forestilling til ide og gjennomføring.
 • Deretter det historiske utgangspunkt, personer og hendelser -og fram mot det kulturelle høydepunkt og den situasjonen de befant seg i.

Pause

 • Hvorfor fungerte dette? Presentasjon av den menneskelige bevissthet, kommunikasjon og utviklingens transparente struktur til menneskets bevissthet.
 • Demokratiet de siste hundre år av Athens eksistens; forfall, eller en god by å bo i?

 

 

 

Politikk

 «Grunnleggende kommunikasjon og holdninger for demokratiet -og negative trekk»

145 minutter:

 • Kommunikasjonsnorm som grunn for antikkens kulturelle suksess.
 • Regler og holdninger.
 • Farer ved den frie tale, sett med antikkens øyne.
 • Borgeren; demokrat eller aristokrat, eller kanskje begge deler?
 • Eksempelet Sokrates.

Pause

 • Utvikling av mennesket og ideer gjennom medvirkning og språk, en forutsetning for et godt samfunn.
 • Moderne filosofi og teorier om utvikling.

 

Ikke en demokratisk kultur. «Evripides Ion»; en relevant demokratikritikk

60 minutter:                                                                                                                                                                                                                                                         Relevans: Religion, politisk korrekthet, kvinnens manglende status, kunstens rolle.                                                                                                                    Athens demokratibygging.                                                                                                                                                                                                                                  Pest, krig og kulturell forfall.  «Ion», oppført i 413 f.kr.                                                                                                                                                                       Kunst som kritikk.

«Platon: Kommunikasjon og holdning; demokratiet mot tyranni?»

90 minutter:
Relevans: Mange stemmer i vår tid advarer mot forfall i demokratiet, og at demokratiet kan ende i tyranni. Donald Trump er av mange sett som en slik tyrann, og som en grunn for at mørke skyer siger inn over den demokratiske himmel.

I foredrag kan man bli kjent med vår kulturs største politiske tenker omkring demokrati, den demokratiske kulturs utviklingsdynamikk, som vil ende i tyranni. Platon (428-348 f.vt.) begrunner dette må en måte som gjør dette meget relevant for vår tid. «Staten» som Platon skrev for 2500 år siden, skisserer en demokratisk kultur som har slående trekk til vår egen. Den kan sees som et «varsko», for nettopp å unngå en tyrannisk utvikling.

På Platons tid hadde mange demokratier gått til grunne. Til forskjell fra oss hadde han et godt empirisk grunnlag. Athen var det første og det siste demokratiet i antikken. Om Platon har rett, eller om vi tror han kan ha rett, så har vi lite å tape på å høre og lære av ham. Det kan avsløres at en slik utvikling begynner med enkeltborgeren. Om vi velger å ikke høre på ham, så mener vi vel selv at vi vet bedre. Det i seg selv et negativt trekk ved demokraten; han mener seg ikke å ha noe å lære av fortiden. Han ser kun fremover, som Platon sa.

 

Politikk og organisasjon

«Varsling»/å gi beskjed i antikken; en demokratisk plikt. Hvorfor?

60 minutter:

 • Parrhesia: Sannhet og innsikt, et spørsmål om å få fakta på bordet.
 • Demokraten, og aristokraten.
 • Utvikling og innovasjon, forankring og involvering
 • Sannhet og fellesskap før taushet og lojalitet.
 • Det institusjonaliserte varslingsbegrep.

Anbefalt: Totalt 145 minutter

Om man ønsker den historiske bakgrunnen, og detaljer som setter dette inn i sin samtid, vil presentasjonen bli 145 minutter. Det blir da også tid til å trekke linjene mot vår tid.

 

«Marathonslaget i et demokrati-perspektiv»

90 minutter:
I dette foredraget ser vi på noen gode typiske trekk ved antikkens athenske demokrati. Gjennom en analyse av Marathonslaget i 490 fvt. trekkes frem de «nye» momentene i omstendighetene rundt slaget, i sammenligning med førdemokratisk tid. Sannsynligvis ville athenerne tapt ved Marathon om ikke Athen var et demokrati, men holdt seg til de gamle skikker.

Dette foredraget kan være en fin «oppvarming» til bedrifter som skal delta i Oslo-marathon i september.

(Jeg holder presentasjon utenfor Marathon-museum assistert av museets hund.)

Skole og undervisning

I faget «filosofi og historie»

«Mot demokrati i antikken»: Sentrale personer, kulturelle trekk, steder, kommunikasjon og utvikling»

3 timer:
Dalektikken og menneskets bevissthet, og moderne pedagogikk

 

For trivsels- og læringsmiljø

Å forstå en demokratisk kultur

60 minutter:
Fri tale mot urett, og for trivsel og forbedring er demokratiets hensikt. Mobbing er totalt uakseptabelt i et demokratisk perspektiv.

 

På vandring i antikkens kulturelle vugge

En bilde -tematisk presentasjon av tur-rute hvor sentrale steder på personer, hendelser og kulturelle elementer fikk betydning for utvikling av vår kulturelle vugge: Teater, filosofi, demokrati, og demokratisk styre.

 

«Antikkens kultur og kommunikasjonsutvikling, medvirkning, interesse og ledelse»

4 timer inkl. pauser:
Foredrag gjennomgang:

 • Utdeling av kort tekst/ «fasit»
 • Først presenteres konseptet; hensikten og strukturen i utviklingskommunikasjons-tenkning og praksis; parrhesia; saklig fri tale. Fra forestilling til ide og gjennomføring.

Pause

 • Deretter det historiske utgangspunkt, personer og hendelser -og fram mot det kulturelle høydepunkt og den situasjonen de befant seg i.
 • Ansvarlighet og ledelse.
 • Å lære av andre, interesse, og ikke-viten.

Pause

 • Hvorfor fungerte dette? Presentasjon av den menneskelige bevissthet, kommunikasjon og utviklingens transparente struktur til menneskets bevissthet.
 • Demokratiet og kultur forfaller, men også vekst i de siste hundre år av Athens eksistens.

 

«Menneske, kommunikasjon og utvikling»

Varighet: 60 minutter:

 • En presentasjon av effektiv kommunikasjon; redskap, teori og holdning som et felleseie.
 • Et forbilde i antikkens kommunikasjonsredskap for utvikling av menneske og kultur.