Om parrhesia

Parrhesia uttrykker bevisstheten om demokratiets grunnbjelke som den frimodige, sanne tale; ca. år 450 f.vt.

Parrhesia.no gir innsikt i antikkens tanker om ledelse, kunnskap og dannelse – og hvordan dra nytte av det i en moderne kontekst. Det var ikke ved slump at de dannet vår kulturelle vugge, og den kunnskap de besatt den gang representerer et utviklingsredskap også i dag, men er lite kjent.

Parrhesia-prinsippene inngår i dag ikke i undervisningen i offentlig skole som en naturlig del av dannelsesprosessen som skal føre fram til samarbeidende borgere med demokratisk sinnelag.

Hvis samfunnets mål er utvikling,-selvutvikling og samfunnsutvikling-,  så blir det nødvendig å forstå hvordan den «demokratiske kulturen» er den sterkeste utviklingskulturen. Da blir det også en pedagogisk nødvendighet å ha kjennskap til historien og begrepsdannelsen som danner veien fram til et utviklingssamfunn. 
Forøvrig er det fantastisk og fascinerende historie!