Skoletilbud

Hva er tenkning? Det har ikke vært et tema i skolen, utrolig nok. Men, Ludvigsen-utvalget har nå tegnet opp mål for refleksjon i fremtidens skole, og evnen til kommunikasjon, refleksjon og bevissthet om læring, er de sentrale fremtidige mål.

For god læring må kulturen være god. Frihet, kunnskap om tenkning, realisering av potensiale og den demokratiske kultur henger sammen.

Et mål med athenernes tenkning og praksis var også å begrense erting og mobbing blant borgerne, og slik fremme trivsel. Trakassering og nedtrykking av enkelte er et forsøk på å begrense enkeltindividet, og innebærer derved en begrensning av samfunnets potensiale. Man trenger friske og sunne mennesker som kan få utviklet sitt talent, og slik er mobbing og trakassering også samfunnsfiendtlig virksomhet. I dette «opplegget» presenteres en bred, fundamental og «ny» demokratiforståelse, hvor alle skal se denne logikk, basert på det siste innen «tverrfaglig» forskning.

Foredrag: Her er en presentasjon jeg for tiden (høsten 2018) benytter for videregående skole, for å få fram disse sammenhenger. Trykk: Utvikling og forbedring som demokratisk holdning.

 

Her er «gratis»-link til 3 tegneserier for skole, foreldre og barn. De ble laget av meg og Anne Ree for noen år tilbake, og har som tema undersøkende samtale, tenkning, fri tale, kunnskap, og demokratisk dannelse.

Om begreper og innhold; å være «voksen».https://issuu.com/ajub/docs/tenk_det-liten-til-issuu

Om kjernen i demokratiet: https://issuu.com/ajub/docs/tenkdet-nr2-for-skjermvisning

Om kunnskap og å kunne tenke: https://issuu.com/ajub/docs/tenk-det-nr3-skjermvisning