Taler

Talene fra klassisk tid gir et fantastisk innblikk i den greske «hverdag». De gir et ganske annet inntrykk enn en tilnærmet «humanistisk» kultur, vi gjerne tenker om denne tid. Kilden er historikeren Thukydides (454-396 f.kr.) som også var athensk general.

Taler for Mytilene: Kleons tale (to år etter talen av spartanerkongen) representerer konservative aristokratiske verdier, hvor lovene, lojalitet, og hard straff dominerer. Her er det ikke det frie ord og nye tanker som skal avgjøre, men lover og tradisjoner. Den moderate demokraten Diodotus setter sin lit til demokratiets evne til å vurdere i hvert enkelt tilfelle, ved evnen til å finne løsninger ved det frie ord, og ansvarlige borgere. Temaet i disse to talene er om Athen skal utslette sin tidligere allierte Mitylene på Lesbos, eller ikke. Mytilene har skiftet side til Sparta.

Hos Diodotus ser vi det prinsippielle ved demokratiet, at alle skal kunne si det som kan bidra til forbedringer/kunnskap, som for eksempel varsling. Det motsatte er en aristokratisk holdning. Disse to perspektivene/holdningene til makt, kunnskap og erfaringer, lojalitet, medvirkning, utvikling, ytringer og den frie tale, kan sees å representere de to «ytterpunktene» innen ledelses-perspektiv og organisasjonskultur, «det kloke», og drivkraften bak utvikling. Dette forhold/maktkamp finnes hvor det finnes mennesker. Det er imidlertid ikke slik at det «alltid» er demokratiske holdninger mot aristokratiske holdninger, men et blandingsforhold.

Les gjerne Diodotus tale først, da den er enklere og kortere, selv om  Kleons tale ble holdt først, dagen før.                                                                                  Trykk:  Diodotus tale     Trykk:  Kleons tale

 

Sparta-tale: Denne talen av spartanerkongen Archidamos, ble holdt ved utbruddet av peloponneserkrigen som varte fra 431, til 404 f.kr. da Athen kapitulerte for Sparta. Vi ser her ydmykhet og erfaring i forhold til forberedelsene til angrepet.  Trykk:  Tale av Archidamus

 

 

Plataeas forsvarstale: Denne talen holdes av Lacon, lederen av Plataea. Plataea var med å kjempe ved siden av athenerne i slaget ved Marathon, 490 f.kr. Av Alexander den Store representerte plataeanerne det ypperste av den greske ånd, grunnet sitt mot, standhaftighet og dyktighet. Han fikk gjenoppbygget byen ca 100 år etter denne talen ble holdt og byen ble ødelagt. Trykk:  Plataeas forsvarstale

Det blir lagt ut flere taler etterhvert.